Av. Mil·lenari, nº14 local 5 · 08160 Montmeló · (Barcelona) · +34 935 684 536

Copymont Blog

¿210x297mm, per què és un Din-A4?

Un full de paper de grandària DIN A4 mesura 210×297 mm. Davant aquesta evidència que tots podem observar, a algun curiós li poden venir a la ment un parell de qüestions: per què aquestes mesures i no altres? què significa això de DIN i el número?

*DIN és l'acrònim del Deutsches Institut für Normung (Institut Alemany de Normalització), que és l'organisme nacional de normalització d'Alemanya, la funció de la qual és l'elaboració d'estàndards tècnics per a la racionalització i l'assegurament de la qualitat

 

El format DIN A4 data de 1922 a Alemanya. En 1922 es va elaborar la norma DIN 476, que és la que normalitza els formats de paper. Aquesta norma va ser adoptada posteriorment per la majoria dels organismes nacionals de normalització europeus. El format de referència de la sèrie A és l'A0 (àrea 0) i abasta una superfície d'1 metre quadrat

El format de referència de la sèrie A és l'A0 (àrea 0) i abasta una superfície d'1 metre quadrat. I no sols això, sinó que la longitud dels seus costats mantenen una relació ideal, que es concreta en la proporció 1:√2, arrodonint els mil·límetres.

I per què aquesta proporció en concret?

Perquè d'aquesta manera, en tallar per la meitat —del seu costat més llarg— una fulla A0, el costat més curt passa a convertir-se en el costat més llarg de la nova fulla A1. D'aquesta manera, si es talla qualsevol fulla de la sèrie per la meitat del seu costat més llarg, s'obté un parell de fulles de la grandària següent, que continuen mantenint la proporció ideal entre el llarg i l'ample.

Imatge extreta de aquí.
Text extret en la seva majoria de aquí.